Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Alkalmazási példák / Hõközpont sarjúgõz hasznosítással

HÕKÖZPONT SARJÚGÕZ HASZNOSíTÁSSAL


alt


Az alkalmazás szerelvénykiírása és vázlatrajza letölthetõ pdf formátumban a Letölthetõ Anyagok menüpontra kattintás után.

Minden rendszer ajánlatunkat abban a formában adjuk ki, amely a letölthetõ pdf fájlban található.

Az alkalmazáshoz tartozó ajánlat egy olyan üzem gõz- és kondenzrendszerét tartalmazza, ahol a technológiában adalékolt vizet kell elpárologtatni, valamint forróvizet is elõ kell állítani. A gõzt a helyi kazántelepen állítják elõ 10 bar túlnyomás értéken.

Az alkalmazás részei és funkciójuk:
A rajz bal oldalán levõ gõzosztóba érkezik a kazánoktól a nagynyomású 10 bar-os gõz. Innen az 1.1 sz. szelepen keresztül a forróvíz elõállító hõcserélõt látjuk el gõzzel, a 2.1 sz. szelepen keresztül pedig a gõzölõknek egy nyomáscsökkentõ állomáson keresztül alacsonyabb nyomásszintû gõzt szolgáltatunk.

Forróvíz elõállítás szerelvényei:
Tehát a gõz az 1.1 sz. szelepen keresztül jut az 1.4.1-1.4.7 sz. hõmérséklet szabályozó szelephez. A hõmérséklet szabályozó szelep az elõremenõ vízhõfok függvényében szabályozza a fûtõgõz mennyiségét az 1.6 sz. spirálcsöves hõcserélõben. Az 1.8.1-1.8.5 sz. kondenzsor üríti le a hõcserélõbõl a kondenzvizet. Mivel a hõcserélõben a gõz nyomása 10 bar is lehet, ezért a kondenzvíz is ennek megfelelõen akár 184°C-os is lehet. Ez azt eredményezi, hogy ez a 184°C-os kondenzvíz amikor az 1.8.3 sz. kondenzedény után egy alacsonyabb nyomásra kerül, akkor sarjúgõz párolog ki belõle (sarjúgõz azért keletkezik, mivel a nyomás és a hõmérséklet ekvivalens, ezért ha csökken a kondenzvíz nyomása, ezért a hõmérsékletének is csökkennie kell. Ez a hõmérséklet csökkenés kipárolgással valósul meg).

A 3.1.1 sz. kigõzölögtetõ edény azt biztosítja, hogy a beérkezõ kondenzvizeknek elegendõ geometriai helye legyen kigõzölögni. A kigõzölögtetõ edény magaspontján vezetjük el a keletkezett sarjúgõzt, amelyet egy forróvíz elõmelegítõ hõcserélõre vezetünk. A kigõzölögtetõ edény mélypontján levõ 3.1.2-3.1.4 sz. kondenzsorral vezetjük el a már kigõzölgött/lehûlt kondenzvizet. A forróvíz elõmelegítõ hõcserélõt úgy méretezzük, hogy bármely üzemállapotban se menjen a nyomása 0,5 bar fölé.

Technológiai „Gõzölõ”-k szerelvényei:

A 2.1 sz. szelepen keresztül a gõzölõknek egy nyomáscsökkentõ állomáson keresztül alacsonyabb nyomásszintû gõzt szolgáltatunk. A gõzölõkbõl a kondenzvizet a 2.10.1-2.10.5 sz. kondenzsorokon keresztül ürítjük. A leürített kondenzvizet a kigõzölögtetõ edényre vezetjük, hogy a keletkezõ sarjúgõzt hasznosítsuk.