Cég embléma
Információs sáv

Navigáció: Főmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Kivitelezési Szabályzat

Animált óra

A GŐZTECHNIKA KFT Általános Kivitelezési Szabályzata Gőzüzemű Rendszerekhez

Az Általános Kivitelezési Szabályzat (továbbiakban ÁKSZ) érvényessége

 • A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerződés részének tekintendők és alkalmazandók, amennyiben GŐZTECHNIKA Kft, továbbiakban Szállító/Vállalkozó/ az ajánlatában hivatkozott rá, továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket kikötni, vagy azt követelni, amennyiben azokat a megrendeléskor (ajánlat elfogadásakor) nem jelezte. Ha felek a kétoldalúan elfogadott szállítási vagy vállalkozási szerződésben jelen ÁKSZ-től eltérő feltételekben állapodtak meg, jelen dokumentum megfelelő részei automatikusan érvénytelennek tekintendők.

A gőzüzemű berendezés tervében levő rendszer lényeges paramétereinek megtartása

 • A tervben szereplő műszaki paramétereket nem szabad olyan módon megváltoztatni, hogy azok a berendezés helyes működését veszélyeztessék.

  Ezek a paraméterek:

 • Gőzüzemű csővezetékek lejtésviszonyainak kialakításakor alapelv, hogy a gőzböl kicsapódó kondenzvíz akadálytalanul el tudjon folyni a következő kondenzürítési helyig. Ha nem tud lefolyni a kondenzvíz - például egy csővezeték nyomvonala emelkedővé válik (emelés) - akkor ott a kondenzvíz kezd összegyűlni. Miután összegyűlt annyi mennyiségű víz, amit el tud ragadni magával a gőzáram, akkor ez a nagy sebességgel utazó víz irányát nem tudja olyan gyorsan változtatni mint a gőz, ezért a csővezeték irányváltásakor nekiütküzik az útjába kerülő akadálynak. Az ütközés pillanatában olyan hangot lehet hallani, mintha kalapáccsal ráütöttek volna a csővezetékre. Amikor érzékenyebb berendezést ér vízütés (pl. szabályozószelep, kondenzedény), akkor ez igen rövid idő alatt tönkre is mehet. A vízütés elkerülésének módjai:
 • A gőzcső lejtésének folyamatos biztosítása. Az általában helyes lejtés mértéke 1 százalék. A csővezetékek felfüggesztései vagy alátámasztásai között a csővezeték bármely szakaszának rendelkeznie kell az előírt lejtéssel. A belógás mértéke függ a csővezeték átmérőjétől és a szigetelés súlyától. Ha nincs megadva a terven a tartóköz, akkor a tervező vagy a Gőztechnika Kft segítséget ad.
 • Ha nem lehet elkerülni a csővezeték nyomvonalának kialakításakor, hogy ne legyen emelés, akkor a kialakuló csővezeték mélypontra egy kondenzsort (tartalma: belépő oldali elzárószelep, szennyfogó szűrő, nézőüveg, kondenzedény, visszacsapó szelep, kilépő oldali elzárószelep) kell beépíteni. A kondenzsor kiválasztásánál a szempontok: gőzvezeték nyomása, elvezetendő kondenz mennyisége, kondenzoldali ellennyomás, van-e fagyveszély. A kondenzsor kiválasztásához a tervező vagy a Gőztechnika Kft segítséget ad.
 • A gőzvezetékben levő „Y” szennyfogó szűrők helytelen beépítése is vízütések kialakulásához vezet. Ha a szennyfogó szűrőt úgy építjük be, hogy a szűrőelem háza által alkotott „zsák” a gőzcső alatt helyezkedik el, akkor az itt összegyűlő víz szintén veszély forrása. A megoldás: a szennyfogó szűrőt 90°-al el kell fordítani, ennek következtében a szűrőelem háza által alkotott „zsák” a gőzcső mellett fog elhelyezkedni. Így a szűrő házának alkotója kvázi egyenes lesz, így nem tud felgyűlni nagyobb mennyiségű víz.
 • A kondenzvezetékek nyomvonalának kialakításakor az elv, hogy a kondenzedény lehetőleg egy nem teljes keresztmetszetében kondenzvízzel töltött kondenzvezetékbe ürítse a kondenzvizet, és az ürítés pillanatában képződő sarjúgőzt. Ez azért szükséges, mert ebben az esetben nem áll elő az a helyzet, hogy a kondenzvízzel telt csővezetékbe „beleroppan” az a sarjúgőz, amely a kondenzedény után a kisebb nyomáson keletkezik.
 • Különböző nyomású gőzök kondenzeit kondenzvízzel elárasztott közös csővezetékbe nem szabad vezetni. Ebben az esetben külön csővezetékbe kell vezetni a kondenzeket az első gravitációs (lecsurgó) elven működő pontig (pl gyüjtőtartály, gyüjtővezeték). A különböző nyomású – tehát különböző hőmérsékletű – kondenzek a sarjúgőzképződés miatt nem vezethetők egybe.
 • Ha fagyveszélyes a környezet, akkor az összes kondenzvezeték gravitációs kiépítésű kell hogy legyen, 100%-ig le tudjanak gravitációsan ürülni. Ha ez az emelések miatt nem oldható meg, akkor egy olyan fagymentesítő készüléket kell a kondenzrendszer mélypontjaiba szerelni, amely a rendszer pl 70°C-ra való lehülése esetén kinyit, ennek következtében a rendszerből a kondenzvíz leürül.
 • A kivitelezéskor felhasznált anyagok meg kell, hogy feleljenek az adott gőzüzemű rendszer paramétereinek. Külön kiemelve:

 • A szűkítő és bővítő idomok a gőzvezetékben csak excentrikusak legyenek. A koncentrikus szűkítő használatát kerüljük. Az excentrikus szűkítő használatával a csővezeték alsó alkotóján ki tudunk alakítani egy akadályoktól mentes folyásfeneket, amely megakadályozza azt, hogy a kondenzvíz felgyűljön és így vízütés következzen be.
 • A menetes kötéseknél a felhasznált tömítés ne legyen kóc, mert ez kiéghet a rendszerből. A teflonszalag tömítést javasoljuk.
 • A termodinamikus kondenzedényeket nem szabad leszigetelni, mert a leszigetelés a kondenzedény lezárását akadályozza, így gőzáteresztés fordulhat elő.

 • Ezen Általános Kivitelezési Szabályzaton felül a szerelés során betartandók az egyes szerelvényekre előírt beépítési szabályok, amelyeket a Tervező vagy a Gőztechnika Kft előír.

Kelt: 2011. 02. 12.

Gőztechnika Kft Feketű László ügyvezető