Cég embléma
Információs sáv

Navigáció: Főmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Üzembehelyezési Feltételek

Animált óra

A GŐZTECHNIKA KFT Általános Üzembehelyezési Feltételei

A. Az általános üzembehelyezési feltételek (továbbiakban ÁÜF) érvényessége

 • A.1. A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerződés részének tekintendők és alkalmazandók, amennyiben GŐZTECHNIKA Kft, továbbiakban Szállító/Vállalkozó/ az ajánlatában hivatkozott rá, továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket kikötni, vagy azt követelni, amennyiben azokat a megrendeléskor (ajánlat elfogadásakor) nem jelezte. Ha felek a kétoldalúan elfogadott szállítási vagy vállalkozási szerződésben jelen ÁÜF-től eltérő feltételekben állapodtak meg, jelen dokumentum megfelelő részei automatikusan érvénytelennek tekintendők.

B. Az üzembehelyezési munkák megkezdésének formai feltételei

 • B.1. Megrendelő vállalja, hogy a beüzemelés tervezett időpontja előtt min. 8 munkanappal írásban értesíti Szállítót, hogy Szállító (ha kívánja) a megszerelt rendszert megtekinthesse és esetleges észrevételeit az üzem indítása előtt megtehesse.
 • B.2. Megrendelő vállalja az üzembehelyezés megkezdésére előzetesen egyeztetett időpontban az üzembehelyezés megkezdéséhez szükséges munkaterület átadására illetékes termelésirányítót a munkahelyre delegálni.

C. Az üzembehelyezési munkák megkezdésének műszaki feltételei

 • C.1. A készülékekhez csatlakoztatott egyéb készülékeknek, a gőz- és kondenzvíz hálózatnak kifogástalan és üzemkész állapotban kell lennie, a beüzemelendő rendszer jellegétől függően az alábbi feltételek adottak legyenek, így:
 • megfelelő nyomású és keresztmetszetű gőz hálózat,
 • közel atmoszférikus nyomású kondenzvíz hálózat (speciális, nagy ellennyomású kondenzhálózatra alkalmas berendezéseknél ez nem szükséges)
 • elektromos energiaellátás
 • pneumatikus hálózat
 • C.2. A gőzvezetékben ne legyenek olyan csővezeték szakaszok, amelyekből az összegyűlt kondenzvíz nem tud akadálytalanul lefolyni a következő mélyponti kondenzelvezetésig.
 • C.3. Ahova atmoszférikus kondenzelvezetés van előírva, ott a kondenzedény utáni kondenzvezeték nyomása nem haladhatja meg az atmoszférikus nyomást. (biztosítani kell a folyamatos lejtést a legközelebbi kondenzürítési pontig)
 • C.4. A készülékek kezeléséhez, javításához a hozzáférhetőség biztosított legyen, hasonlóképpen a készülékek megközelítése
 • C.5. A szerelvények beszereléséhez használt anyagok feleljenek meg a gőzös rendszerek követelményeinek
 • C.6. A gőzös rendszerhez kapcsolódó speciális technológiai berendezések kezelésére kioktatott személy/ek/nek tevőlegesen részt kell venniük a beüzemelésben, mert a a legtöbb esetben a különböző terhelési üzemállapotok előidézését a technológiai berendezés működtetésével tudjuk csak elérni.
 • C.7. Az üzembehelyezés megkezdése előtt meg kell állapodni a Megrendelővel az átvételi ellenőrzés módjában, a kezelésre kiképzendők személyében.

D. Az üzembehelyezési munkák megkezdéséhez szükséges feltételek hiánya

 • D.1. Amennyiben a B. és C. pontokban felsorolt feltételek nem, vagy csak részben teljesülnek, úgy Szállító/Vállalkozó és Megrendelő képviselője jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a még fennálló hiányosságokat és új üzembehelyezési időpontot tűznek ki. Szállító/Vállalkozó ez esetben jogosult a kiszállási díjat valamint a mérnökóra díjakat kiszámlázni.
 • D.2. Amennyiben a hiányosságok nem akadályozzák az üzembehelyezési munkák megkezdését, csak annak átfutási idejét hosszabbítják meg ill. befejezését késleltetik, úgy Megrendelő a D.1. szerinti jegyzőkönyvben kérheti a munkák megkezdését, de egyúttal tudomásul veszi, hogy az előzetesen kialkudott üzembehelyezési díjon felül Szállító/Vállalkozó a késedelem miatt felmerülő többletköltségeit érvényesítheti.

E. Átadás-átvétel

 • E.1. Az üzembehelyezés teljes időtartamára minimum 1 fő tevőleges jelenlétét biztosítja Megrendelő. Szállító/Vállalkozó kezelésre vonatkozó kioktatást csak ezen időszak alatt végez díjmentesen.
 • E.2. Szállító/Vállalkozó az üzembehelyezés elvégzését üzempróbával – a berendezés rövid idejű járatása – és az üzembehelyezési jegyzőkönyv átadásával igazolja. Az üzempróba közvetlenül az üzembehelyezés elvégzése után kerül elvégzésre, Megrendelő műszaki ellenőre tartozik azt ekkor ellenőrizni. Ha Megrendelő műszaki ellenőre az üzempróbán nem jelenik meg, úgy az üzembehelyezés elvégzésének igazolására kizárólagosan az üzembehelyezési jegyzőkönyv szolgál.
 • E.3. Az E.1.-ben foglaltakon túlmenően Szállító/Vállalkozó az üzembehelyezés keretében oktatást nem végez.
 • E.4. A próbaüzem nem tartozik az üzembehelyezés fogalomkörébe.

G. Jótállás

 • G.1. Amennyiben Szállító/Vállalkozó az általa leszállított berendezésekre a jótállás kezdetének az üzembehelyezés időpontját jelöli meg, úgy a jótállás az üzembehelyezési jegyzőkönyv keltének napján veszi kezdetét. (De a számlázástól legfeljebb 18 hónap)
 • G.2. Szállító/Vállalkozó az általa elvégzett üzembehelyezési munkák szakszerűségéért szavatosságot vállal.

H. Dokumentáció

 • H.1. Az üzembehelyezés elvégzésekor Szállító/Vállalkozó az alábbi dokumentumokat adja át Megrendelőnek:
 • Üzembehelyezési jegyzőkönyv vagy adatlap, oktatási jegyzőkönyv

Kelt: 2004.02.02.

Gőztechnika Kft Feketű László ügyvezető