Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Termékek / Mûhelyünkben összeszerelt alkalmazások / Gõz-víz hõcserélõ blokkok

alt

Kompakt
Gõz/víz hõcserélõ blokkok

Mikor alkalmazzuk?

 • Ha gõz rendelkezésre áll és fûtõvíz/hálózati melegvíz elõállítási igény jelentkezik
 • Ha hõfoklengés-mentes, csattogás- és lyukadásmentes, megbízható üzemet szeretnénk biztosítani

Hálózati melegvíz elõállító blokk:

alt

Melyek az elõnyei a hagyományos (nem segédenergiás kondenzedénnyel épített) fûtési hõcserélõkhöz képest?

 • Minimálisra csökken a hõfoklengés
 • Nem lyukad ki a hõcserélõ, mert a kondenzvizet akár túlnyomásos kondenzrendszer esetén is vissza tudja juttatni a beépített segédenergiás kondenzedény segítségével
 • Kis helyigény
 • Járulékos telepítési költség minimális
 • Teljeskörû szervízellátás, üzembiztonság
A hõcserélõ blokkot fûtési célokra és hálózati melegvíz elõállításra is lehet alkalmazni.

A fûtési blokk többnyire forrasztott lemezes, míg a hálózati melegvíz elõállító blokk szerelt lemezes hõcserélõvel készül. A hálózati melegvíz elõállító blokknál a vízkõkiválás elkerülése érdekében minden esetben javasoljuk az ioncserélõ vízlágyító beépítését. A hálózati melegvíz elõállító alkalmazásoknál (ha a folyamatos melegvíz elõállítás alapvetõ) két hõcserélõ beépítését javasoljuk, amelybõl az egyik melegtartalék. Ha a hõcserélõ felülete elpiszkolódik (pl. vízkõ), akkor a másik hõcserélõre át lehet állni. Az elpiszkolódott hõcserélõlemezek mechanikai vagy vegyi tisztítását el lehet végezni.


Fûtési hõcserélõ blokk:

alt

A cseppleválasztó a bejövõ gõz vízmentesítésére szolgál. A gõzben nagy sebességgel sodródó, eróziót okozó vízcseppeket leválasztja és a cseppleválasztó után elhelyezkedõ szabályozószelepnek már száraz, vízmentes gõzt biztosít. Induláskor a cseppleválasztó utáni szabályozószelep zárva van, ez lehetõvé teszi, hogy a csõvezeték felfûtése következtében képzõdõ kondenzvíz a cseppleválasztó kondenzsorán le tudjon ürülni. Ha a gõzbetáp csõvezetékben valahol rossz kialakítás miatt össze tudott gyûlni a víz és ezt a vizet a gõzáram elragadhatja, akkor vízütés is bekövetkezhet. A cseppleválasztó a vízütéstõl is megvédi a szabályozószelepet, mert ha nagyobb mennyiségû víz érkezik a cseppleválasztóhoz nagy sebességgel, akkor a robosztus felépítése miatt felfogja a vízütéseket. A vízütéseket létrehozó okokat (tehát a kondenzvíz felgyûlését) a cseppleválasztó lététõl függetlenül is amennyire lehet, meg kell akadályozni a vízfelgyûlést okozó helyekre beépített kondenzsorokkal.

A szabályozó szelep egy sûrített levegõvel mûködtetett aktuátorral van ellátva. Ezen a szabályozószelepen egy pozícionáló berendezés található, amely a következõ funkciókat látja el:

 • A bejövõ 4-20mA-es vezérlõjelet átalakítja 0-100%-os szelepállásra
 • A szelepen fellépõ bejövõ és kimenõ nyomásoktól függetlenül állandó szelepállást biztosít - pontos hõfokszabályozás
 • A szelepszár sebességének beállítása (pl. a nyitás sebessége és a zárás sebessége különbözõ lehet) - lengések elkerülése
 • Ha a vezérlõjel a minimum értékét veszi fel (4mA-t), akkor a szelep a teljes primer nyomás ellen le tud zárni - elzárószelep funkció
 • Áramkimaradásra (ha a vezérlõjel megszûnik) a szelep másodpercek alatt lezár, így a felforrást vagy a beégést elkerüljük
 • Minimális levegõfogyasztás
 • Jól látható szelepállásjelzés (mechanikus és LCD-kijelzés)
 • Robosztus kivitel

A kondenz eltávolítását egy vagy több segédenergiás kondenzedény segítségével végezzük. Ezzel azt biztosítjuk, hogy a hõcserélõben nem marad kondenzvíz.

A hõfokszabályozó elektronika könnyû hõmérséklet-változtatási lehetõséget biztosít. Opcionálisan megoldható, hogy 4-20mA-es jellel a hõmérséklet értékét távból, akár számítógéppel lehessen állítani.

Információ: GÕZTECHNIKA Kft 6724 Szeged, Vértói út 18/c

Tel: 62/553-950 fax: 62/553-951 www.goztechnika.hu