Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Termékek / Mûhelyünkben összeszerelt alkalmazások / Kondenzeltávolító blokk

MIÉRT FONTOS LEÜRíTENI A HÕCSERÉLÕBÕL A KONDENZVIZET?

A hõcserélõbõl el nem távolított kondenzvíz káros hatásai:

  • a hõmérséklet-szabályozás jósága leromlik (a beállított hõfok leng)
  • csattogást, lyukadást okozhat, amelyek a tranziens nyomásváltozások következtében a hõcserélõ károsodását eredményezik.
  • hõ-feszültségeket (meghibásodást) okoz (pld. a hõcserélõ aljában 60°C fokos felgyûlt víz van, a fölsõ részben pedig 140°C fokos gõz van)

Miért nem távozik el a kondenzvíz a hõcserélõbõl?

A hõcserélõben levõ gõz nyomása bizonyos üzemállapotokban nem elegendõ ahhoz, hogy a kondenzvíz a hõcserélõbõl leürüljön.

Az okok:

  • ha a szekunder közeg átlaghõmérséklete 100°C alatt van, akkor egy jól meghatározható terhelési százalék alatt a hõcserélõben vákuum alakulhat ki. A kialakult vákuum miatt a hõcserélõben felgyûlik a víz, (azért, mert nem tud kiürülni vákuumból a kondenzvíz, sõt a hõcserélõ a kondenzhálózatból vissza is szívhat). Ez a kondenzvízzel elárasztott állapot maga után vonja a szabályozószelep lengését (mert a hõcserélõ elárasztása folyamatosan változik, tehát a hõátadó felület is), így a beállított hõfok is leng. Bizonyos vízfelület/vízhõfok arány esetén ez csattogással, vízütéssel is párosulhat (jelentõs élettartam-csökkenés, kellemetlen zaj).
  • a kondenzhálózatban levõ túlnyomás, valamint a kondenzvezeték nyomvonalának felemelése szintén visszatorlasztja a kondenzvizet.

A megoldás: egy gõz segédenergiával mûködtetett úszógolyós kondenzedény.

Hogyan mûködik a segédenergiás úszógolyós kondenzedény?

A kondenzedény terét és a hõcserélõ gõzterét két csõvezetékkel összekötjük, egy kondenz és egy nyomáskiegyenlítõ vezetékkel, így egy közlekedõedényt alakítunk ki, ezzel biztosítjuk azt, hogy le tudjon folyni a hõcserélõbõl a kondenzvíz a kondenzedénybe, még vákuumból is! Ha megtelt a kondenzedény és a hõcserélõben lévõ nyomás nagyobb, mint a kondenz-hálózat nyomása, akkor a hõcserélõben levõ gõz nyomásával távozik a kondenzvíz, ha nem, akkor direkt gõzbevezetéssel pumpáljuk ki a kondenzvizet. Tehát a hõcserélõ mindig „száraz” állapotban van, a mûködés fentebb említett problémái megszûnnek.

alt alt alt alt
Kondenz visszatáplálás a
kondenzrendszerbe
Meghajtó-gõz
bevezetése
Kondenz a hõcserélõbõl
(amely vákuumban is lehet)

A fenti blokkot akár lemezes, akár csöves hõcserélõhöz is csatlakoztatni lehet.
A méretezést munkatársaink végzik el, a konkrét feladatra bekért paraméterek ismeretében.