Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Alkalmazási példák

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

Ezen az oldalon azokat az alkalmazási példákat gyûjtjük, amelyek megtervezéséért/beszállításáért partnereink a leggyakrabban keresnek meg minket és amelyek többségükben már megvalósultak.

Minden alkalmazási példához letölthetõ a már kiadott ajánlatunk mintaként. Minden letölthetõ mintaajánlat utolsó oldalán megtalálható az alkalmazás vázlatrajza (amely azonos azzal a vázlatrajzzal, amely az egyes alkalmazási példa menüpontokban található).

Az összetettebb alkalmazásoknál ki tudjuk egyszerûen adni ezen felül a betervezett tételek tervjelekkel ellátott tételkiírását, angol és magyar nyelven is, xls vagy pdf formátumban.

Az alkalmazási példák számát folyamatosan növeljük és mûszakilag fejlesztjük a legújabb termékek beépítésével.

Hasznos felhasználást kívánunk!